Indkaldelse til generalforsamling i Midtjydsk Rideklub
Afholdes onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.00 i Inside Hammel
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Gennemgang af revideret årsregnskab og budget
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af formand
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af suppleanter til bestyrelsen - der skal vælges 2
- Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
- Godkendelse af medlemskontingent
- Uddeling af præmier til vindere af championatspokalerne samt flidspræmie
- Æresmedlem
- Eventuelt

Indsendte forslag i forbindelse med pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2019. Bedes mailes til info@midtjydskrideklub.dk

Alle medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben 1 måned og har betalt kontingent, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vi glæder os til at se jer, og husk det er her du kan være med til at sætte præg på dit opstaldningssted / Rideklub, samt høre hvad der foregår i DIN forening.

Bestyrelsen byder på kaffe og kage.

De bedste hilsner Bestyrelsen
 
Fastelavnsstævne 2019
Søndag den 24. februar. Propositioner og tilmeldingsseddel findes under stævner.
Tilmeldingsfrist lørdag d. 9/2.
 
 
UNDERVISER(E) SØGES
Vi søger dressur undervisere til vores elevhold, som er parat til at tage ansvar, og har lyst til at være med til at udvikle vores elever i alle mulige retninger, og på forskellige niveauer, fra nybegyndere til øvet.
Du skal være klar på en prøve undervisning inden evt. ansættelse.
Stillingen ønskes besat snarest.
For at høre nærmere, kontakt da Tanja Kulas på 2164 1929)

Udvidet jobopslag kan findes på vores facebook SIDE - Midtjydsk Rideklub - Klintholm
 
NYT STÆVNEUDVALG - Meld dig
Der skal fra næste år (2019), nye kræfter til i stævnudvalget. Derfor søges der nyt mandskab her til.
Hvis du har lyst til at være med til at arrangere stævner i MJR, herunder vores elevstævner, så kontakt Hanne Elisabeth Andersen (22670121) eller Tanja Kulas (21641929). Kendskab til opgaverne er ikke nødvendig, Camilla sætter det nye udvalg godt ind i det.
Stævnerne i 2019, er afhængig af et nyt stævneudvalg.
 
Vil du starte til ridning?
Vi har hold for både børn og voksne, på forskellige niveauer. Kontakt Tanja Kulas på tlf. 21641929, eller skriv til info@midtjydskrideklub.dk og hør hvilket hold du kan komme på. Aftal med Tanja hvilket hold du skal på, INDEN du tilmelder dig et hold. Det samme gælder hvis du skal skifte hold.
 
LEDIGE BOKSE
Vi har p.t ledige bokse hos MJR - kontakt venligst Pia Dora Jacobsen på tlf.: 60827181 for nærmere information, eller skriv til info@midtjydskrideklub.dk
 
TIL INFO:
Til info er der flere steder i Klintholm og Mølleskoven hvor der er spor som er blevet lukket af med træer og andre forhindringer. Dette er efter aftale med Frisenborg som ikke vil have at der hverken rides eller cykles på disse lukkede stykker. Venligst lad være med at fjerne træerne, og acceptere dette.
 
MJR på Facebook
Du finder vores facebook gruppe ved at søge på "Midtjydsk rideklub - MJR" på Facebook. Anmod om medlemskab