Hjælp til cafeteriet til stævnerne.
Cafeteriet har brug for hjælpende hænder.HUSK en time eller to ville være en dejlig hjælp for MJR.
30 min. kan også bruges.

 Hvorfor har vi brug for frivillige?


Vores stævner kan kun afvikles, og vores klub kan kun drives, hvis vi er nok frivillige, der hjælper. Der bliver som udgangspunkt holdt 7-12 stævner om året, og derudover skal klubben holdes ved lige gennem arbejdsdagene.
Uden frivillige bliver det svært at afholde stævner, da de samme frivillige ikke kan holde hjulene i gang hele tiden.
 
Hvem kan hjælpe til arbejdsdagene?
Alle kan hjælpe, også børnene. Der er altid mange forskellige opgaver, så der er lidt til alle. Vi ser dog også gerne nogle forældre til disse arbejdsdage, og gerne nogle fædre, da det ofte er disse som kan klare de store opgaver, og som har kontakt til det maskineri som der sommetider skal bruges.
 
Hvor mange frivillige skal bruges pr. stævne?
Der er ikke et bestemt antal vi har brug for, men har du tid på stævnedagen så kom gerne! :)
 
Hvad kan du hjælpe med som frivillig:
  • Cafeteriahjælp
  • Sekretariatshjælp - Udregne resultater - procenter
  • Hente kritikker og resultater på spring og dressur bane
  • Hjælpe på springbanen
  • Præmieoverrækkere
  • Hjælp i elevstalden, til at få sendt ryttere afsted.

Der er erfarne folk på opgaverne, så du skal nok få en god introduktion til opgaven. Nogle af disse opgaver er kun relevante ved D-stævnerne, mens andre er relevante ved ALLE stævnerne. Fx cafeteriasalg. 
 
Hvor længe skal du afsætte?
Der skal afsættes ca. ½ dag eller 2-3 timer til at hjælpe til et D-stævne. Ved elevstævnerne kan 1 times hjælp være nok. Skal du selv starte eller har børn der starter, bliver der naturligvis taget hensyn til dette.
 
Hvem kan hjælpe?
Kritikhentere kan sagtens være børn på 8+ år. (D-stævner)
Andre opgaver - voksne/unge - forældre/bedsteforældre m.m.
 
Hvem kan du spørge?
Du kan kontakte bestyrelsen på info@midtjydskrideklub.dk.