Staldregler og staldmøder

Staldregler 

Når man har med heste at gøre, er der nogle forholdsregler som er nødvendige at rette sig efter, når man færdes i stalden.
  • man må ikke råbe, løbe eller skrige i stalden

  • alle hestene skal være bundet når de strigles og sadles op og af

  • alle børn under 18 år skal bære ridehjelm ved al omgang med heste

  • man fejer efter sig selv 

  • alle redskaber, koste, skovle mm skal sættes på plads efter brug

  • i tilfælde af skader på inventar eller folde SKAL dette meddeles bestyrelsen så det kan blive ordnet

  • Ingen heste i stalden uden gyldigt vaccinationskort

Samtlige opstaldere har pligt til at underskrive en opstaldningskontrakt og melde sig ind i Midt-jydsk rideklub hvis man ønsker at bruge faciliteterne på stedet. I kontrakten oplyses hvilke vilkår hesten er opstaldet under og hvad der er med i prisen. Der SKAL afleveres oplysninger om Hestens navn, ejer, telefon nummer, smed, dyrlæge etc. til brug for stald tavle.

Staldmøder


Der holdes jævnligt staldmøder, tidspunkt aftales i opstalder gruppen på facebook. Det er en god ide at deltage i staldmøder da man her har mulighed for at have indflydelse. Referater fra seneste staldmøder lægges ligeledes op på facebook gruppen. Når du er tilmeldt som opstalder bliver du inviteret til gruppen.