Stævneudvalget i Midtjydsk Rideklub
Stævneudvalget består af frivillige i rideklubben. Stævneudvalget står for at arrangere og afholde stævner i rideklubben, med hjælp fra andre frivillige i rideklubben. Der arrangeres Elev-stævner for klubbens elever og medlemmer, samt D-stævner for klubbens medlemmer og ryttere fra andre rideklubber. Stævneudvalgets opgaver består dermed af at:
- planlægge og arrangere årets stævner
- deltage i møder med distriktet og de andre rideklubber i distriktet 
- afvikle stævnerne og evaluere dem
Derudover er stævneudvalget med til planlægning af arbejdsdagene, og bidrager med overblik over hvad der skal gøres i rideklubben, for at den er klar til afholdelse af stævnerne. Stævneudvalget har ligeledes til opgave at samarbejde tæt med bestyrelsen, for at sikre rideklubbens fremtid. 

Al henvendelse vedr. stævner skal ske til stævneudvalget på mail: staevne@midtjydskrideklub.dk

 

 

Medlemmer:

Caroline Wiltoft

Laila Rasmussen

Louise Drejer

Cecilie Danevig