Generelle regler vedrørende rideskoleundervisning på MJR 

Når du går til ridning, skal du både lære at ride og omgås hestene i stalden. Derfor er der mødepligt 15 min. før undervisningen starter og du skal være i stalden min. 15 min. efter endt time, til at sadle af og sige “tak for turen” til hesten. Afbud skal meldes til din underviser. Der ydes ikke erstatningstime for den tabte ridetime, grundet afbud. Undervisningen foregår ud fra elevens niveau og tilrettelægges af underviseren. Ridning foregår udendørs alt efter vejret.

Hvorfor skal man bruge tid i stalden ?

Som rytter skal man lære at omgås hesten, på en sikker og korrekt måde. Det er i stalden der er tid til at lære alle sikkerhedsreglerne, er er på stedet . Det betyder at du skal lære at se og mærke på hesten hvordan den har det i dag. Hvad den kan lide og ikke lide. Samt hvordan du sadler op og af korrekt og sikkert.Det er også her du hygger med hesten og lærer den og dine kammerater at kende.

For os er det vigtigt at sikkerheden kommer i første række. Sådan at rytteren har grundlæggende kendskab til hesten, så vi kan formindske eventuelle uheld. Hesten er et levende væsen og det kan ske at du falder af. Det er vigtigt at du ved dette, da man for det meste bliver lidt forskrækket, men det er vigtigt at du kommer op igen og rider lidt.

Hjælp de mindre børn med at sadle på og af og trække frem og tilbage til ridehuset

Mindre børn har rigtig stor glæde ved at ride og pusle omkring hestene. Det kan dog være svært at få gjort tingene rigtigt, når man ikke er så stor, så hjælp dit barn alt det du kan med op- og afsadling, ind- og udtrækning af ridehal samt op- og afsidning. Det er hyggeligt og er en kæmpe hjælp for ridelærerne. 

Sikkerhed 

Al færdsel i stalden foregår på eget ansvar. Alle børn under 18 år SKAL bære ridehjelm ved håndtering af heste- også frem og tilbage på fold. Heste og ponyer må kun trækkes 1 af gange. Gælder både børn og voksne. Træk altid hesten i træktov- ingen løse heste i stalden. Husk at sikre at boksen er forsvarligt lukket. Al færdsle i stalden skal foregå stille og roligt - aldrig støjende. Stald dørene skal holdes lukkede, således at der ikke opstår træk.

Stald regler:

Når man har med heste at gøre, er der nogle forholdsregler som er nødvendige at rette sig efter, når man færdes i stalden 

  • Man må ikke råbe, løbe eller skrige i stalden

  • Alle hestene skal være bundet når de strigles og sadles op og af

  • Alle børn under 18 år skal bære ridehjelm ved al omgang med heste

  • Alle heste skal have renset hove før og efter ridning

  • Stalden skal fejes inden man går hjem

  • Alle redskaber, koste, skovle mm skal sættes på plads efter brug.

  • I tilfælde af skader på inventar, folde eller heste SKAL dette meddeles stald ansvarlig så det kan blive ordnet

Dressur undervisning 

Undervisningen indhold består primært af dressurundervisning som foregår hhv. indendørs eller udendørs afhængig af årstid og vejr. Derudover vil der også være afveksling i undervisningen, nogle dage vil der kunne stilles er lille spring eller ponygames bane frem eller der rides en tur i skoven, så alle elever har mulighed for at prøve noget nyt. Underviseren vil altid tilpasse undervisningen efter elevernes kompetenceniveau. Dressur er for alle, og der findes hold som passer til d forskellige niveauer eleverne er på. Det er på et dressurhold du starter med at lære at ride.  

Spring undervisning 

Undervisningen indhold består altid af spring på bane. Undervisningen foregår indendørs eller udendørs afhængig af årstid. Banens sværhedsgrad skifter fra gang til gang, og justeres af underviseren som vurdere hvilken sværhedsgrad der passer til eleverne. Under springundervisningen vil der også forekomme en del bomtræning da dette er et godt redskab til træning af springfærdigheder hos både rytter og hest. Springundervisning forudsætter at rytteren har styr på grundridningen, kan kontrollere skridt, trav og galop og at rytteren har balance i sin ridning. For at gå til springundervisning skal du have anskaffet dig en sikkerheds-/springvest eller låne en af klubben.