Propositioner til stævner i 2019
 
Props. til påskestævnet d. 7/4 findes her.
Tilmeldning er åben ved udfyldelse af tilmeldningsblanket som findes her. 
 
Props. til fastelavnsstævnet d. 24/2 findes her
Tilmeldingsseddel findes her